Tractor en el camp

El tractor al territori rural és una màquina imprescindible. Té moltes utilitats beneficioses per a l’agricultura i la ramaderia.

Un tractor en una finca és necessari per fer millor la feina. Durant tot l’any es treballa el terreny per tenir menjar per al bestiar. Nosaltres tenim ovelles i vaques.

Una de les màquines que es poden acoblar al tractor és la embolicadora de bales. En el nostre cas la utilitzem per embolicar ensitjat en uns tubs llargs que és el silo. L’ensitjat és l’aliment per al bestiar que s’obté dels farratges humits, conservats en silo i transformats per fermentació làctica.

Una de les funcions d’embolicar el silo és perquè l’aliment no s’escalfi ja que produiria una mala fermentació. Estan dissenyats per a un consum individual. Es treu cada vegada que fa falta una bala per donar de menjar als animals.

Cal tenir en compte diferents tipus de silos. El que és tipus rasa, bales inviduals i tub. En el cas del silo de rasa és més utilitzat per la necessitat de molta quantitat diària. Les bales individuals és per a un consum més lent. El tub és per un intermedi de consum.

Per obtenir el producte final del silo cal acondicionar el farratge per treure l’aigua de la planta i que només quedi la humitat. Es fan les bales i com queden escampades al camp s’ajunten totes les bales per embolicar. Nosaltres fem servir la forma del tub. D’aquesta manera hem de tenir les bales juntes formant una filera.

És molt important que no entri aire en el tub. Quan s’acaba d’embolicar l’últim punt que subjecta la màquina s’ha de tapar. D’aquesta manera nosaltres posem com una tireta perquè quedi tancat i evitem que entri aire.

Curiositats del nostre treball al camp.tractor-turismo-turisme-tourism

0

Add a Comment